Onze toekomst
Image default
Aanbiedingen

loopbaaninzicht Verkrijgen?

Wat is Loopbaanbegeleiding?

Loopbaanbegeleiding is het ondersteunen en adviseren bij het maken van loopbaankeuzes. U krijgt individuele opvang  waarbij de loopbaanbegeleiders conversatiepartner voor u zijn. Loopbaanbegeleiding bied u inzicht in uw kansen, gedrevenheid, talenten, motivatie en positie op de arbeidsmarkt. Welke voetstappen moet ik zetten om de bruikbare betrekking te vinden? Wat is mijn capitulatie? Hoe gebruik ik mijn talenten optimaal. Een opbrengst op deze vraag bekomt u doormiddel van loopbaanbegeleiding. Een vorming loopbaanbegeleiding is geschikt voor werkenden, zelfstandigen en carrièremannen- en vrouwen.

Loopbaancheques

Met de loopbaancheques krijgt u redelijke loopbaanbegeleiding. Tijdens het jobbegeleidingstraject gaat u tezamen met de loopbaanbegeleider kijken naar uw loopbaanvraagstukken. Tevens bekomt u inzicht in uw plaats op de arbeidsmarkt en wordt er gekeken naar het belang van de verhouding tussen uw ambt- en privésituatie. De jobcheques zijn een elektronisch betaalmiddel voor bekwame loopbaanbegeleiding . De jobcheques zijn beschikbaar gesteld door de Vlaamse overheid.

Voor wie is Loopbaanbegeleiding?

Hoe kunt u zich overtreffen in uw baan, waarom wordt ik nooit uitgenodigd in een sollicitatie gesprek? En u wilt meer uit uw carrière halen. Maar hoe doet u dit?

U verlangt bevordering maken of over een aantal jaar. En hoe kunt u uw leiderschap overtreffen of andere competenties. Met loopbaanbegeleiding kunt u hier iets aan doen.

Loopbaanbegeleiding is er voor alle, ZZP’ers, carrièremannen- en mevrouwen die met vragen worstelen wat betreft hun carrière en werknemers die in hun opzegtermijn en tijdsbestek van verbrekingsvergoeding zitten. Enkele last waar u tegenaan loopt en waar loopbaanbegeleiding u mee helpt.

Bent u ontslagen of zit u in opzegtermijn? U weet niet waar u op moet solliciteren. Of uw wordt niet uitgenodigd op sollicitaties. Met loopbaanbegeleiding kunt u dit aanpakken.

Carrière

Ontslagen of in opzegtermijn?

Hoe ziet een jobcoachingtraject eruit?

Stap 2

Reflectiefase – Heeft de loopbaanbegeleiding inzicht geboden?

Loopbaanbegeleiding is een persoonlijk traject  bij een vestiging bij u in de buurt. De stappen van het proces:

Einddoelstellingen evalueren
Veranderingen doorvoeren

 

Afzonderlijk gesprek met uw carrière trainer
Vragenlijsten invullen en loopbaantesten maken
Ervaringen uitwisselen met andere mensen die een jobbegeleidingstraject volgen
Doe-opdrachten uitvoeren

Terugkom-moment waarbij u bijeen een Individueel OntwikkelingsPlan opstelt (POP). Een POP-plan is gericht op de lange termijn. Enerzijds stelt u doelen voor dit jaar, anderszijds kijkt u ook voorts.
Reflecteren genomen acties, veranderingen, verbeterpunten.

Stap artikelen

Werkfase – Hoe is uw plaats op de arbeidsmarkt?

Stap 3

Intakegesprek – Wat kunt u  van Loopbaanbegeleiding verwacht?

Afrondingsfase – Hebben we de doel behaald?

Stap 4

Kennismaking met uw loopbaan trainer
Verheldering methode
Verwachtingen en beweegredenen doorspreken
Bepraten van leer- en werkervaringen
Doelstellingen bepalen
Doe-opdrachten construeren

 Heeft u een vorm van autisme?

Mensen met een vorm van autisme/ADD/ADHD of gedragsproblemen beleven zichzelf prettig tijdens de loopbaantrajecten. De vrijblijvende omgeving, de geordende structuur en de vele locaties dichtbij uw woonplaats zorgen daarvoor. De betrokken en individuele opvang van de loopbaanbegeleiders draagt bij aan dat prettige gevoel.

Hoeveel kost loopbaanbegeleiding?

8 uur loopbaanbegeleiding kost slechts €80,-  In totaal stelt de Vlaamse overheid 8 uur professionele loopbaanbegeleiding beschikbaar. Het normale tarief van twee loopbaan cheques is € 1100,-. De Vlaamse overheid betaalt het verschil voor u en neemt € 1020,- voor hun rekening.

 

Cheque besteld; hoe nu voorts?

Heb ik recht op loopbaancheques indien ik in mijn opzeggingstermijn zit?

Op het ogenblik dat u in uw opzegtermijn zit, kan u uw jobcheques reserveren. Wanneer uw opzeggingstermijn verstrijkt, is het niet mogelijk om loopbaancheques te bestellen. Tevens heeft u recht op jobcheques tijdens uw duur van verbrekingsvergoeding.

Stap artikelen. VDAB controleert of u recht heeft op loopbaancheques.

Als u geen recht op heeft, dan verkrijgt u een mail of brief met de reden waarom uw verzoekschrift is geweigerd. Begeert u extra informatie? Neem dan contact op met een van onze vestigingen om een afspraak te maken voor gratis introductie.

Hoe zien jobcheques eruit?

Een unieke code van de cheque. Deze code zal opgevraagd worden ter verificatie.

Zijn de jobcheques fiscaal aftrekbaar?

Wat als mijn jobcheques vervallen zijn?
Geen nood. Wanneer u uw jobcheque niet gebruikt voor de geldigheidsdatum wordt u geld vanzelf teruggestort op uw rekening en behoudt u uw recht op de loopbaancheque.

 Wat mits ik mijn taak cheque kwijtraak?

Geen nood. De cheque is gepersonaliseerd en uniek. Als u de loopbaancheque ongebruikt laat, vervalt deze na 3 maanden. Het geld wordt teruggestort. Het recht om een loopbaancheque aan te vragen behoud u.

Betrekking test

Indien u behoefte heeft aan inzicht in uw kansen, capitulatie, talenten, motivatie en plaats op de arbeidsmarkt.

Ga naar loopbaantest.be vul slechts 12 vragen in en u krijgt meteen het resultaat in uw mailbox.

Heeft u behoefte aan joboriëntatie? Is dit de ideale arbeid voor u? Heeft u behoefte aan inzicht loopbaanbegeleiding? Gaat het de handige kant op met uw carrière? Mits u vragen heeft betreffende uw carrière, dan biedt loopbaanbegeleiding inzicht.

Waarom loopbaanbegeleiding Door Ucare?

 

is erop gericht om u te bijstaan bij hervormingen in uw leven. Heeft u moeite met wisselingen in uw taak of loopbaan? Raakt u de balans kwijt tussen uw baan- en privéleven? Loopbaanbegeleiding kan u voorzien van raadgeving. Dat raad begeleidt u bij het vinden van een uitkomst op uw vraag. Kortom, met de focus loopbaanbegeleiding lost u het probleem op. Enkele pluspunten van loopbaanbegeleiding zijn: goedkoop met jobcheques, een traject geeft antwoorden op en beter in uw schoeisel staan.

 

Voor meer info : loopbaaninzicht Verkrijgen?