Onze toekomst
Image default
Zakelijke dienstverlening

Welke verschillende sprinklerleidingen zijn er?

Sprinklerleidingen zijn veilig voor mens en milieu. Niet alleen worden branden meteen beheerst en geblust, maar ook worden giftige rookgassen afgekoeld en wordt voorkomen dat deze gassen zich verspreiden. Daarom worden sprinklersystemen in uiteenlopende marktsegmenten gebruikt, waaronder de detailhandel. Voor de verschillende omstandigheden zijn er verschillende installaties en sproeiers mogelijk. Wilt u informatie over welke sprinklerleidingen voor u het best zijn, vraag dan om advies bij de deskundigen van installatiebedrijf Fire Security uit Wortel, provincie Antwerpen.

Elk systeem heeft een eigen toepassingsgebied

In principe zijn er twee sprinklersystemen te onderscheiden, waarbij ieder systeem zijn eigen toepassingsgebied heeft. Er is ten eerste het natte systeem. Hierbij staan de sprinklerleidingen onder druk, omdat deze reeds met water gevuld zijn. Zodra een brand de sprinklers activeert, begint het systeem water te sproeien en te blussen. Ten tweede is er het droge systeem. Hierbij zijn de leidingen gevuld met droge lucht, die onder druk staat. Wanneer de sproeier door brand geactiveerd wordt, gaat de hoofdklep pas open, lopen de leidingen vol met water, waarop de sprinklers gaan sproeien. Een droog systeem is uitermate geschikt in ruimtes waar het kan gaan vriezen.

Wat is nog meer mogelijk?

Er zijn nog meer toepassingen van sprinklerleidingen mogelijk. Het kan ook zo zijn dat een gedeelte van de installatie droog wordt uitgevoerd. Wanneer brand gedetecteerd wordt door aanvullende rookmelders, dan worden de leidingen gevuld met water. Breekt dan de smeltzekering door de temperatuur, dan wordt er pas gestart met blussen. Het voordeel van dit systeem is dat bij onverhoopte schade aan de sprinklers er niet meteen gesproeid wordt.

Het deluge systeem

In deze installatie zijn alle sprinklers met elkaar verbonden. Dit houdt in dat wanneer een sprinkler zich opent, alle sproeiers dit doen. Gelijktijdig komt het water uit elke sproeier. Activatie van de sproeiers vindt in dit systeem plaats met een detectiesysteem. Het deluge systeem vindt u vooral op plekken waar een eventuele brand zich razendsnel kan verspreiden.

Laat het installeren door een specialist

Laat sprinklerleidingen altijd installeren door een gespecialiseerd installatiebedrijf. Fire Security uit Wortel, in de provincie Antwerpen, is een dergelijk bedrijf. Zij adviseren u over het beste systeem in uw situatie.

https://firesecurity.be/