Onze toekomst
Image default
Bedrijven

Diensten van VPD

Bent u opzoek naar een transport bedrijf? Dan bent u bij VPD aan het juiste adres! Bij VPD zijn er verschillende diensten die verleent kunnen worden. Bijvoorbeeld distributie. Distributie in economische zin betekent, de normale verdeling van de goederen onder de consumenten zoals die door de handel geschiedt. Distributie vormt meer elementen dan transport alleen. Alles wat gebeurt tussen voorraad eindproduct en afleveren bij de eindgebruiker valt onder het begrip distributie. Dat begint bij orderverzamelen, het klaarmaken van een order voor een specifieke klant. Vervolgens is het verpakken en verzend gereedmaken (adreslabel plakken, pakbon toevoegen, etc.). De volgende stap, gevolgd door het klaarzetten op de expeditievloer. Tussen laden en lossen van de zending vindt het transport plaats.

Maar VPD kan nog veel meer. Misschien heeft u al wel eens gehoord van crossdocking. Crossdocking is een proces binnen de logistiek dat is gericht is op het kleiner maken van de zendinggroottes en het verkorten van de doorlooptijden. Crossdocking houdt in dat de aangekomen goederen bij het uitladen direct ingeladen worden bij het uitgaande vervoer. Kortom: de goederen worden niet tussendoor opgeslagen. De producten worden niet opgenomen in de voorraad, en hoeven niet nogmaals door een pickproces heen. Het is daarnaast eenvoudiger en efficiënter om deze goederen te bundelen met andere goederen die dezelfde bestemming hebben.

Eén van de grootste voordelen van crossdocking is dat er veel meer snelheid in het proces kan worden toegepast. Verdere pickprocessen zijn onnodig, en ook is er geen sprake van opname in de voorraad. De goederen worden uitgeladen uit de inkomende trailer en direct in de vertrekkende trailer gezet. Dit houdt in dat de goederen in normale gevallen (veel) minder dan 24 uur in de crossdock blijven staan. In sommige gevallen is die tijd zelfs korter dan één uur! Crossdocking levert niet alleen meer tijd op, er worden ook kosten mee bespaard. Omdat de goederen niet in de voorraad worden opgenomen en makkelijk kunnen worden gebundeld met andere producten, is er minder geld nodig voor opslag, arbeid en transport. Zendingen kunnen sneller en frequenter, zonder een onnodig lange doorlooptijd. Voor meer diensten van VPD kunt u terecht op de website.

Voor meer info : Diensten van VPD