Onze toekomst
Image default
Aanbiedingen

Elektriciteitskeuring

Sinds 2008 moet er bij de verkoop (telkens een notariële akte verleden wordt) van een woning een elektriciteitskeuring opgemaakt worden.

De bedoeling van de wetgever is tweeërlei:

  1. De koper in kennis stellen van de staat van de elektrische installatie.
  2. De verouderde elektrische installaties geleidelijk aanpassen aan de huidige normen. Het eerste wordt verwezenlijkt met de overhandiging van het keuringsverslag aan de koper. De tweede bedoeling komt er doordat de koper verplicht wordt om de eventuele inbreuken die vastgesteld werden ongedaan te maken binnen de 12 tot 18 maanden (afhankelijk van het bouwjaar van de woning) na de aankoop en een herkeuring aan te vragen. U kan eventueel uitstel krijgen door een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Contact Center, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel met een mailtje naar info.eco@economie.fgov.be. Uitstel wordt bijna altijd toegestaan.

Indien de installatie volledig goedgekeurd werd (‘conform AREI’) moet er uiteraard niets gebeuren en een attest conform AREI is 25 jaar geldig.

Indien u per se een keuring conform AREI wilt, raden wij aan eerst een elektricien te laten langskomen tenzij het om een zeer recente woning gaat. Indien u alles zelf doet, vergeet dan niet te zorgen voor een situatieschema en een eendraadschema (beide in drievoud), de EAN-code van uw elektriciteitsmeter (die vindt u op uw elektriciteitsfactuur) en een aanduiding op de zekeringskast met de nominale spanning.

We raden de site met de link in de titel aan om uw elektrische keuring te bestellen. Goedkoper vindt u niet en dit doet niets af van de kwaliteit. Vooral in combinatie met een EPC krijgt u een zeer gunstige prijs.

Voor meer info : Elektriciteitskeuring